94,9 MhzPlay knapp

Lyssna Live

102,6 MhzPlay knapp

Lyssna Live

103,1 MhzPlay knapp

Lyssna Live

headphones1-1200x500.jpg

Om Oss

Göteborgs Närradioförening (GNF) bildades 1979 när närradioverksamheten kom igång på försök i Sverige. Den första sändningen i Göteborg ägde rum den 28 april 1979. Redan från början sände vi på 94,9 MHz. I slutet på 80-talet tillkom frekvensen på 103,1 MHz. GNF firade 1999 sitt 20 års jubileum på Liseberg tillsammans med ett hundratal närradioföreningar från hela Sverige.

Sedan den 1 januari 2001 sänder vi även på 102,6 MHz på persiska och kurdiska.

Våra programtablåer är publicerade här på hemsidan.

I våra lokaler på Åvägen 17 E och i ytterligare c:a 15 studior runt om i Göteborg arbetar personal och ideellt arbetande medlemmar med att producera nästan 19.000 timmar radioprogram, på cirka 10 språk, per år. Varje dag sänder vi ungefär 40 timmar radio! Av dessa är c:a 50% riktade till invandrare.

Våra medlemmars program omfattar musikprogram, gudstjänster, livsåskådning, underhållning, samhällsinformation, politiska diskussioner, region- & kommunfullmäktigedebatter, nyheter m.m.

Göteborgs Närradioförening är medlem i Närradions Riksorganisation och i vårt arbete följer vi de etiska reglerna för press, radio & TV.

Arbetet i Göteborgs Närradioförening regleras av ett antal lagar, där yttrandefrihetsgrundlagen, radiolagen och upphovsrättslagen är de viktigaste. Myndigheten för radio & tv utövar tillsyn över vår och våra medlemmars verksamhet. I övrigt regleras styrelsens och föreningens arbete i första hand av våra pdfstadgar. De huvudsakliga arbetsuppgifterna för GNF är att årligen fördela sändningstiderna på våra tre frekvenser, att sköta den tekniska driften av sändarna, studior och ledningarna från de olika studiorna till sändarna, att företräda våra medlemmars intressen gentemot det allmänna samt att svara för utbildning av våra medlemmar. GNF hyr också ut två egna studior till föreningar som inte har egna studior att sända från. Till sin hjälp har den ideellt arbetande styrelsen ett kansli med en deltidsanställd.

Om Du har frågor kring vår verksamhet så är Du välkommen att kontakta stationschefen Roden Bergenstein roden@gnf.nu

Vi tar gärna emot studiebesök för att visa upp vår verksamhet.